...ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Αδιατάραχτη κοπή μπετού, πέτρας, τούβλου. Διάτρηση μπετού

Χωματουργικές Εργασίες


Πραγματοποιούμε κατεδαφίσεις κτιρίων με δικά μας ιδιόκτητα μηχανήματα και απομάκρυνση των υλικών. Διαθέτουμε και κάδους προς ενοικίαση για μπάζα και σκουπίδια.

Τέλος διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα με χωματουργικά μηχανήματα, τσάπες μικρές και μεγάλες από έναν τόνο έως τριάντα τόνους, φορτωτάκια μικρά και μεγάλο φορτωτή, φορτηγά μικρά για την παλιά πόλη και φορτηγά για μεγάλα έργα.

Χωματουργικές Εργασίες Μαθιουδάκης Ιωάννης diamandokopes.gr