...ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Αδιατάραχτη κοπή μπετού, πέτρας, τούβλου. Διάτρηση μπετού

Συρματοκοπή


Η κοπή με αδαμαντοφόρο σύρμα είναι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος για αφαίρεση μεγάλων κατασκευών από σκυρόδεμα ή για διάνοιξη οπών σε τοίχους ικανού πάχους.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει όριο όσον αφορά το βάθος κοπής. Και τα μοναδικά αδαμαντοφόρα εργαλεία μας παρέχουν τη δυνατότητα κοπής ιδιαίτερα περίπλοκων δομών, τόσο από χάλυβα όσο και από ιδιαίτερα ενισχυμένο σκυρόδεμα.

Συρματοκοπή Μαθιουδάκης Ιωάννης diamandokopes.gr